FN´s Menneskerettighedskomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN's Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 6. november 2020, kommunikeret den 7. april 2021, afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl som inadmissible.

Sagen vedrørte en mandlig statsborger fra Afghanistan.

Klageren havde som asylmotiv henvist til, at han frygtede forfølgelse af ukendte personer som følge af sin fars konflikt med disse personer. Endvidere havde klageren henvist til de generelle forhold i Afghanistan. Endelig havde klageren henvist til, at han ved en tilbagevenden til Afghanistan frygter forfølgelse, idet omverdenen som følge af, at han har et kors tatoveret på sin arm, vil opfatte ham som kristen.

Flygtningenævnet kunne i det væsentlige lægge klagerens forklaring til grund, men fandt at han ikke havde sandsynliggjort, at han ved en tilbagevenden til Afghanistan ville være i risiko for forfølgelse eller overgreb omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2.

Flygtningenævnet har efterfølgende meddelt klageren afslag på genoptagelse af asylsagen.

Klik her for at læse Komitéens udtalelse.

Klik her for at læse præmisserne fra nævnets afgørelse.

Klik her for at læse uddrag af Flygtningenævnets afslag på genoptagelse.

Senest opdateret: 05-05-2021
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen