Flygtningenævnet fortsætter afviklingen af nævnsmøder

Flygtningenævnet fortsætter afviklingen af nævnsmøder indtil videre. Afviklingen af nævnsmøder foregår under iagttagelse af retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne til begrænsning af smitte med covid-19.  

 

Afviklingen af nævnsmøder i familiesager, hvor der skal være flere end én ansøger tilstede i nævnslokalet, aflyses imidlertid i perioden frem til den 17. januar 2021, da det i disse sager ikke vil være muligt at overholde afstandskravet på to meter. De, der bliver berørt af aflysningerne, vil hurtigst muligt få besked herom.

 

For at sikre, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer til begrænsning af smittespredning overholdes under afviklingen af nævnsmøder, indfører Flygtningenævnet påbud om anvendelse af mundbind under ophold i nævnets ventelokaler. Påbuddet er gældende fra den 8. januar 2021 og indtil videre.


Senest opdateret: 07-01-2021
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen