Brud på datasikkerheden i Udlændinge- og Integrationsministeriet

I februar 2021 blev Udlændinge- og Integrationsministeriet af ministeriets leverandør gjort opmærksom på brud på persondatasikkerheden i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Hjemrejsestyrelsen, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Bruddet vedrører risiko for uautoriseret adgang hos nogle af leverandørens medarbejdere til personoplysninger i ministeriet og styrelsernes fælles gamle backups, fra før marts 2020, af udlændingemyndighedernes centrale sagsbehandlingssystemer. Bruddet er anmeldt til Datatilsynet.

 

Det bemærkes, at der ingen indikationer er på, at adgangen til de pågældende personoplysninger har været forsøgt udnyttet, og sandsynligheden herfor vurderes således for at være ringe. Det bemærkes endvidere, at alle medarbejdere i den offentlige forvaltning, herunder medarbejderne hos Udlændinge- og Integrationsministeriets leverandør, er underlagt strafbelagt tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27. Derudover er alle leverandører til offentlige myndigheder underlagt strafsanktioneret tavshedspligt efter straffelovens § 152 a.

 

Læs mere om bruddet på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Læs engelsk version.Senest opdateret: 25-06-2021
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen