FN´s Menneskerettighedskomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN's Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 6. november 2020, kommunikeret den 17. marts 2021, afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl som inadmissible.

Sagen vedrørte en mandlig statsborger fra Afghanistan. 

Klageren havde som asylmotiv henvist til, at han frygtede forfølgelse af Taliban, idet han havde arbejdet for de afghanske myndigheder, herunder for et ministerium, hvor han var vicekontorchef. 

Flygtningenævnet fandt ikke at kunne lægge klagerens forklaring om sit asylmotiv til grund, idet han havde forklaret divergerende og udbyggende om flere forhold, herunder om de trusler, han havde modtaget fra Taliban samt myndighedernes reaktion på klagerens anmeldelse af disse. Nævnet fandt derfor ikke, at klageren havde sandsynliggjort, at han ved en tilbagevenden til Afghanistan ville være i risiko for forfølgelse eller overgreb omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2. 

Klik her for at læse Komitéens udtalelse

Klik her for at læse præmisserne fra nævnets afgørelse.

Klik her for at læse uddrag af Flygtningenævnets afslag på genoptagelse.

Senest opdateret: 12-05-2021
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen