Flygtningenævnet stadfæster afgørelser vedrørende syriske statsborgere fra Rif Damaskus-området

Flygtningenævnet har siden juni 2019 og indtil nu alene behandlet sager vedrørende syriske statsborgere fra Damaskus i Syrien, som har fået afslag på asyl eller har haft opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus), med henvisning til de generelle forhold i Syrien.

Flygtningenævnet har den 16. og 17. februar 2021 truffet afgørelse i tre sager vedrørende syriske statsborgere fra Rif Damaskus-området i Syrien. Det er sager, hvor Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse til personer, der har haft opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, med henvisning til de generelle forhold i Syrien og sager, hvor styrelsen har afgivet afslag på asyl.

Nævnet har i alle tre sager stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser og blandt andet vurderet, at den generelle situation i Rif Damaskus ikke længere er af en sådan karakter, at enhver vil være i risiko for at blive udsat for overgreb i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, alene som følge af den blotte tilstedeværelse i området.

Rif Damaskus-provinsen omkranser hovedstaden Damaskus.

Flygtningenævnets afgørelser kan læses her i anonymiseret form:

Afgørelse af 16. februar 2021: Klik her.

Afgørelser af 17. februar 2021: Klik her og her.


Senest opdateret: 18-02-2021
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen