Udtalelser i 5 klagesager fra FN’s Menneskerettighedskomité og FN’s Kvindekomité

FN’s Menneskerettighedskomité har den 7. juli, 28. oktober og 3. november 2016 ikke udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelser i tre sager.

Den ene sag vedrører et somalisk ægtepar med tre børn. Komitéen fandt ikke anledning til at udtale kritik af nævnets afgørelse, hvorefter Italien kan udgøre et første asylland for familien.

Den anden sag vedrørte en mandlig, irakisk asylansøger, der som asylmotiv havde henvist til sine politiske aktiviteter. Komitéen afviste sagen som inadmissible.

Den tredje sag vedrører et syrisk ægtepar med to børn. Komitéen fandt ikke anledning til at udtale kritik af nævnets afgørelse, hvorefter Bulgarien kan udgøre et første asylland for familien.

FN’s Kvindekomité
har den 7. og 11. november 2016 afvist to klager over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl som inadmissible.

Den ene sag vedrører en kvindelig, iransk asylansøger, der som asylmotiv havde henvist til, at hun frygtede de iranske myndigheder, idet hendes ægtefælle var anklaget for at være modstander af det iranske regime. Asylansøgeren havde endvidere henvist til, at hun under opholdet i Danmark var konverteret fra islam til kristendommen.

Den anden sag vedrører en kvindelig somalisk asylansøger, der som asylmotiv havde henvist til, at hun ville blive slået ihjel af sin ægtefælle, befolkningen i hjembyen eller al-Shabaab, idet hun var beskyldt for at være ægtefællen utro. 

Præmisserne fra nævnets afgørelser kan læses her.

Komitéernes udtalelser kan læses ved at klikke på nedenstående links:


2378-2014

2115-2011

2569-2015

61-2013 CEDAW

71-2014 CEDAW

Senest opdateret: 09-12-2016
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen