Familier med mindreårige børn kan overføres til Italien efter Dublinforordningen uden en forudgående individuel garanti – udmøntning af Tarakhel-dommen

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har den 3. februar 2016 truffet afgørelse i fire prøvesager vedrørende overførsel af familier med mindreårige børn til Italien efter Dublinforordningen. Nævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om overførsel. Et mindretal har dissentieret.

Præmisserne fra én af de omhandlede afgørelser kan læses ved at klikke her.

Dissensen kan læses ved at klikke her.

Forløbet omkring Tarakhel-dommen og opfølgning herpå kan læses ved at klikke her.

Senest opdateret: 05-02-2016
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen