Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

FN´s Menneskerettighedskomité har den 3. september 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til en egyptisk statsborger og beslutningen om at udsende den pågældende til Egypten. Kritikken og sagen er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside den 9. september 2015. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen. 

Flygtningenævnet har den 26. maj 2016 på ny truffet afgørelse i sagen. 

Sagen vedrører en egyptisk statsborger, der som asylmotiv henviste til, at han ved en tilbagevenden til Egypten frygtede de egyptiske myndigheder, og at han ville blive idømt en dødsstraf, da han er profileret medlem af en egyptisk fodboldfanklub, som han havde været med til at stifte. Fodboldfanklubben støttede en præsidentkandidat, og anses ifølge ansøgeren af de egyptiske myndigheder som en terrororganisation. Ansøgeren henviste videre til, at han risikerede tilbageholdelse og fængselsstraf, da han var udeblevet fra militærtjeneste. Flygtningenævnet fastholdt, at en udsendelse af ansøgeren til Egypten ikke vil være i strid med artikel 6 eller 7 i FN’s konvention om civile og politiske rettigheder. Flygtningenævnet fandt således fortsat ikke, at ansøgeren opfylder betingelserne for opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. Læs resumé af afgørelsen her.
 

Senest opdateret: 30-05-2016
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen