Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

FN´s Menneskerettighedskomité har den 22. december 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til to srilankanske statsborgere og beslutningen om at udsende de pågældende til Sri Lanka. Kritikken og sagen er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside den 18. marts 2016. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af de to sager.

Flygtningenævnet har den 4. maj 2016 på ny truffet afgørelse i sagerne.

Sagerne vedrørte to brødre af tamilsk etnicitet, der indrejste i Danmark i 2009. Ansøgerne henviste som asylmotiv til, at de ved en tilbagevenden til Sri Lanka frygtede overgreb fra det srilankanske militær, idet faderen mange år tidligere havde været medlem af LTTE. I 2009 blev faderen ført bort med tvang af LTTE. Herefter flygtede ansøgerne sammen med familien, og de blev senere interneret i en militærlejr, hvor de blev stillet spørgsmål om faderen og LTTE. Ved en morbroders hjælp forlod ansøgerne militærlejren. Et flertal i nævnet fastholdt, at en udsendelse af ansøgerne til Sri Lanka ikke vil være i strid med artikel 7 i FN’s konvention om civile og politiske rettigheder. Flygtningenævnet fandt således fortsat ikke, at ansøgerne opfylder betingelserne for opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. Afgørelserne i de to sager er stort set enslydende.

Læs resumé af den ene afgørelse her.

Senest opdateret: 10-05-2016
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen