Udtalelser i fem klagesager fra FN’s Kvindekomité og FN’s Menneskerettighedskomité

FN’s Kvindekomité har den 11. juli 2016 afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl som inadmissible. Sagen vedrørte en kvindelig, indisk asylansøger, der som asylmotiv blandt andet havde henvist til, at hun frygtede at blive slået ihjel af sin familie, idet hun havde et forhold til en mand, der ikke tilhørte samme religion som klageren.

FN’s Menneskerettighedskomité har den 13. juli 2016 ikke fundet anledning til at udtale kritik af nævnets afgørelse om afslag på asyl til en kvindelig, russisk asylansøger fra Tjetjenien, der som asylmotiv havde henvist til frygten for myndighederne, idet hun var beskyldt for at støtte oprørerne. 

FN’s Menneskerettighedskomité har den 13. juli 2016 ikke fundet anledning til at udtale kritik af nævnets afgørelse om afslag på asyl til et pakistansk ægtepar, der som asylmotiv havde henvist til, at de som ahmadi-muslimer risikerede forfølgelse.

FN’s Menneskerettighedskomité har den 14. juli 2016 afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl vedrørende en mandlig, somalisk asylansøger som inadmissible. Ansøgeren, der tidligere havde haft opholdstilladelse i Danmark, var efterfølgende udrejst til Somalia, hvor han havde opholdt sig i en årrække, inden han genindrejste i Danmark. Han havde som asylmotiv henvist til frygten for al-Shabaab.

FN’s Menneskerettighedskomité har den 14. juli 2016 afvist en sag vedrørende en mandlig, pakistansk asylansøger som inadmissible. Ansøgeren havde som asylmotiv blandt andet henvist til sit politiske tilhørsforhold.
 

Præmisserne fra nævnets afgørelser kan læses her.

Komitéens udtalelser kan læses ved at klikke på nedenstående links:

CEDAW 57-2013

CCPR 2443-2014 (Rusland)

CCPR 2291-2013 (Pakistan)

CCPR 2559-2015 (Somalia)

CCPR 2415-2014 (Pakistan)
 

 

Senest opdateret: 17-08-2016
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen