Tyrkisk statsborger skal udrejse trods ny klage til FN´s Torturkomité

Den 28. april 2016 bad FN’s Torturkomité Danmark om ikke at udsende en tyrkisk statsborger af landet, mens komitéen behandler en klage fra den pågældende over Flygtningenævnets afslag på asyl.

Flygtningenævnet besluttede herefter at udsætte udrejsefristen, indtil nævnet havde forholdt sig til indholdet af klagen.
 
Den pågældendes asylsag blev første gang afgjort af Flygtningenævnet i 2013 og samme år indbragt for FN’s Torturkomité. I december 2015 udtalte komitéen kritik af nævnets afgørelse fra 2013, fordi nævnet efter komitéens opfattelse ikke havde taget stilling til alle relevante oplysninger i sagen. Sagen blev genoptaget i nævnet og behandlet på ny den 17. marts 2016, hvor nævnet inddrog komitéens udtalelse i grundlaget for sin afgørelse, men igen gav afslag på asyl.
 
Flygtningenævnet har nu haft lejlighed til at forholde sig til den nye klage, der i realiteten er identisk med den, der allerede er behandlet af komitéen. Den nye klage er dermed åbenbart grundløs og bør afvises af komitéen. Nævnet har derfor besluttet ikke at efterkomme komitéens anmodning om at lade klageren blive i Danmark, mens komitéen behandler klagen.

I praksis har Flygtningenævnet hidtil efterkommet anmodninger fra internationale klageorganer om, at en klager kan blive i Danmark under behandlingen af en klagesag. Nævnets afgørelse i den konkrete sag er imidlertid ikke et udtryk for en ændring af denne praksis, men en konsekvens af sagens helt særlige karakter. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Stig Torp Henriksen på tlf. 33 92 33 34.  
  

Læs mere om FN’s Torturkomités kritik af Flygtningenævnet fra december 2015 her

Læs mere om Flygtningenævnets fornyede behandling af asylsagen i marts 2016 her

 

Senest opdateret: 29-06-2016
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen