Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

FN´s Torturkomité har den 22. december 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse i en sag vedrørende en tyrkisk mandlig statsborger. Kritikken og sagen er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen. 

Flygtningenævnet har den 17. marts 2016 truffet afgørelse i sagen.

Ansøgeren havde som asylmotiv henvist til, at han ved en tilbagevenden til Tyrkiet frygtede at blive idømt en længere fængselsstraf, fordi han havde været medlem af en række partier, herunder PKK og KCK, i perioden fra 2006 til 2010. Endvidere frygtede ansøgeren at blive idømt en lang fængselsstraf, fordi han var militærnægter, ligesom han risikerede at blive pålagt militærtjeneste og i den forbindelse frygtede at blive slået ihjel af myndighederne, fordi han er etnisk kurder. Endelig frygtede klageren, at personer fra PKK ville slå ham ihjel, fordi han flygtede under et træningsophold i PKK.  

Et enigt nævnt fastholdt, at en udsendelse af ansøgeren til Tyrkiet ikke vil være i strid med artikel 3 i Torturkonventionen. Flygtningenævnet fandt således fortsat ikke, at ansøgeren opfylder betingelserne for opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. Læs resumé af afgørelsen her.

Senest opdateret: 18-03-2016
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen