Flere partsrepræsentanter

En ansøger kan ved behandlingen af en sag i Flygtningenævnet kun være repræsenteret af éen partsrepræsentant ad gangen.

Navnlig i sager, hvor der er anmodet om genoptagelse af sagen, ses det ofte, at flere forskellige parter på vegne af ansøgeren retter henvendelse til nævnet. Der kan være tale om for eksempel et familiemedlem, en forening eller en advokat. I sådanne tilfælde sender nævnet et brev til den første partsrepræsentant og anmoder den pågældende om at oplyse, hvem der fremover skal repræsentere ansøgeren i sagen. Genpart af dette brev sendes til den anden partsrepræsentant. Hvis nævnet ikke hører videre inden for en given frist, betragter nævnet den partsrepræsentant, der senest har rettet henvendelse til nævnet, for ansøgerens partsrepræsentant i den videre behandling af sagen.

Såfremt en af flere mulige partsrepræsentanter er advokat, underretter nævnet de mulige partsrepræsentanter om, at nævnet anser advokaten for partsrepræsentant. Hvis der er flere advokater blandt de mulige partsrepræsentanter, overlades det til advokaterne at afklare, hvem der repræsenterer ansøgeren. Advokaten vil dog ikke blive beskikket af Flygtningenævnet i forbindelse med nævnets vurdering af, om der er grundlag for at genoptage en sag.

Senest opdateret: 20-08-2007
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen