Forsvundne asylansøgere

En asylansøger registreres i Udlændingestyrelsens indkvarteringssystem som forsvundet eller udeblevet, såfremt ansøgeren ikke opholder sig på det asylcenter, som vedkommende er tilknyttet, hvis ansøgeren i forbindelse med en flytning til et andet asylcenter ikke ankommer til det nye center, eller hvis ansøgeren udebliver fra en samtale, hvortil vedkommende er tilsagt af politiet.

Såfremt Flygtningenævnet ikke er bekendt med en asylansøgers opholdssted, retter nævnet henvendelse til Rigspolitiets Udlændingeafdeling, og forespørger til ansøgerens opholdssted. Hvis politiet ikke kender ansøgerens opholdssted, afslutter Flygtningenævnet sagsbehandlingen og sender sagens akter tilbage til Udlændingestyrelsen.

Retter ansøgeren senere henvendelse til de danske myndigheder, og fastholder sin ansøgning om asyl, genoptager Flygtningenævnet sagsbehandlingen. Hvis ansøgeren oplyser, at han eller hun i den mellemliggende periode har opholdt sig sit hjemland, og Flygtningenævnet finder at kunne lægge dette til grund, betragtes sagen som en ny asylsag, og sendes tilbage til Udlændingestyrelsen med henblik på behandling i første instans. Finder Flygtningenævnet derimod ikke at kunne lægge ansøgerens forklaring om ophold i hjemlandet til grund, genoptages behandlingen af sagen i nævnet.

Senest opdateret: 21-08-2013
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen