Sagens behandling

Afslår Udlændingestyrelsen at give opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 til en udlænding, der opholder sig her i landet, eller træffer Udlændingestyrelsen efter § 49 a afgørelse om, at udsendelse af en udlænding ikke vil være i strid med § 31, anses afgørelsen for at være indbragt for Flygtningenævnet. Der kan nærmere henvises til afsnittet om nævnets opgaver og kompetencer.

Udlændingestyrelsen fremsender herefter sagens akter til Flygtningenævnet. I Flygtningenævnet bliver ansøgningen vurderet på ny. Asylansøgeren har ret til at blive i Danmark, indtil Flygtningenævnet har afgjort sagen. 

Efter sagens modtagelse i Flygtningenævnet forestår sekretariatet den indledende sagsforberedelse, der skal sikre, at sagen gøres klar til nævnsbehandling. Såfremt der er behov for stillingtagen til og besvarelse af henvendelser fra ansøgeren, dennes advokat eller andre, vil denne opgave som udgangspunkt blive varetaget af sekretariatet. Mere principielle spørgsmål, for eksempel spørgsmål vedrørende foretagelse af torturundersøgelse eller ægthedsvurdering af dokumenter, vil imidlertid blive henvist til behandling i forbindelse med nævnsmødet. 

Som følge af det store antal sager, som Flygtningenævnet aktuelt modtager fra Udlændingestyrelsen, vil der gå ca. 12 måneder fra modtagelsen af sagernes akter, indtil Flygtningenævnets Sekretariat, har fået gennemgået sagerne med henblik på udsendelse.


Senest opdateret: 08-08-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen