Information om nævnets offentliggørelse af praksis på fln.dk

Dato: 27-05-2010
Type: Nyhed

På Flygtningenævnets hjemmeside offentliggøres løbende praksisresumeer af udvalgte afgørelser, der udgør et repræsentativt udsnit af nævnets praksis vedrørende de enkelte lande. Det er således ikke alle nævnets afgørelser, der offentliggøres på hjemmeside.

I praksisresumeerne gengives Flygtningenævnets præmis i den enkelte afgørelse i sin fulde længde. Der er dog i nogle tilfælde af hensyn til ansøgeren foretaget en anonymisering af navne, tidsangivelser, stedsangivelser etc.

Flygtningenævnet modtager med jævne mellemrum henvendelser fra advokater, der til brug for forberedelsen af en konkret sag anmoder om afgørelser, der ikke er offentliggjort i resumeform på hjemmesiden, eksempelvis under henvisning til, at den eller de pågældende sager har et faktum, der har lighed med den konkrete sag.

Hvis ikke advokaten kan antages at være partsrepræsentant i sagerne, eller der foreligger et samtykke fra ansøgeren om indsigt i sagen, behandles anmodningen fra advokaten efter reglerne i offentlighedsloven. Det indebærer, at anmodningen normalt ikke vil kunne imødekommes under henvisning til, at selve oplysningen om, at en bestemt person har ansøgt om asyl, anses for en fortrolig oplysning i offentlighedslovens forstand.

I praksis vil advokaten således skulle indhente samtykke til aktindsigt fra parterne i de pågældende sager. Flygtningenævnet vil herefter meddele aktindsigt, med mindre oplysningerne i sagerne kan undtages fra aktindsigt af hensyn til andre private eller offentlige interesser.

Advokater, der ønsker at se alle Flygtningenævnets afgørelser vedrørende et konkret land, kan henvises til at kontakte Dansk Flygtningehjælp, der løbende modtager kopi af Flygtningenævnets afgørelser og efter anmodning udleverer afgørelser i anonymiseret form.

Senest opdateret: 25-03-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Praksis

Flygtningenævnets praksis er tilgængelig i menybaren øverst på siden eller ved at følge nedenstående link.