Forsvundne ansøgere

Det følger af udlændingelovens § 33, stk. 8, at nævnet ikke kan behandle en genoptagelsesanmodning, hvis nævnet ikke er bekendt med ansøgerens opholdssted. Ansøgeren skal overfor myndighederne give sig til kende på en sådan måde, at myndighederne er bekendt med ansøgerens opholdssted, og at den pågældende står til rådighed for myndighedernes behandling af sagen. I praksis anses dette for opfyldt, når ansøgeren er opdateret med en adresse i Udlændingestyrelsens indkvarteringssystem (ISYS). Det er således ikke tilstrækkeligt, at ansøgerens advokat eller en anden partsrepræsentant oplyser til Flygtningenævnet, at vedkommende er bekendt med ansøgerens opholdssted.

Flygtningenævnet anser som udgangspunkt en asylsag for afsluttet, når ansøgeren udrejser eller udsendes af Danmark. Hvis ansøgeren indrejser i Danmark på ny og ansøger om asyl, vil nævnet enten behandle sagen som en ny ansøgning om asyl  og hjemvise sagen til Udlændingestyrelsen eller som en anmodning om genoptagelse af den oprindelige asylsag, alt efter om det lægges til grund, at ansøgeren har været i hjemlandet eller ej.

Nævnet vil kun helt undtagelsesvis kunne genoptage behandlingen af en sag, såfremt ansøgeren er udrejst eller udsendt af Danmark. Ved vurderingen heraf vil nævnet blandt andet lægge vægt på, om der foreligger nye oplysninger, der med en vis sikkerhed viser eller i hvert fald antageliggør, at ansøgeren har været udsat for asylbegrundende overgreb, og at overgrebene har sammenhæng med ansøgerens oprindelige asylmotiv.

Senest opdateret: 21-08-2013
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen