Advokater

Nedenfor kan du finde relevante hurtig-links af betydning for din beskikkelse:

Oversigt og kontaktinformation over asylcentre i DanmarkHonorering

Skema : Salæranmodning

Flygtningenævnets forretningsordenTolke

Skema : Tolkehonorering

Vejledende retningslinjer for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område

Senest opdateret: 22-08-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post