Elektronisk fakturering

Honorering for arbejde udført for Flygtningenævnet sker via elektronisk fakturering

For at fakturaen kan modtages af Flygtningenævnet, skal den sendes i et bestemt elektronisk format.

Dette kan ske via et Læs Ind-bureau. I stedet for at sende fakturaen og eventuelle bilag til Flygtningenævnet, sendes fakturaen til Læs Ind-bureauet, der herefter sender den til Flygtningenævnet. 

Det er også muligt at sende fakturaen via en fakturaportal på Internettet.

Endelig kan man sende en faktura fra sin egen computer, såfremt man har et økonomi- og fakturasystem, der kan aflæses af det offentliges økonomisystem.  Indhold af faktura

Det er vigtigt på fakturaen at angive følgende:

Modtager:   Flygtningenævnet
Adelgade 11-13
1304 København K 

Flygtningenævnets     
EAN nummer
EAN5798000408760

Bogstaverne ”EAN” skal anføres foran EAN nummeret. Endelig skal navn og udlændingenummer for den person, sagen vedrører, fremgå af fakturaen.  

Bilag

Man kan ikke sende originale bilag til et Læs-Ind bureau, så bilag som for eksempel togbilletter, skal fotokopieres, og fotokopien sendes sammen med fakturaen til Læs-Ind bureauet. Flygtningenævnet skal således ikke længere modtage de originale bilag.  

Læs Ind-bureauet kan kun behandle fakturaer og bilag i A4 format. Flere ark, der vedrører én faktura, må ikke være hæftet sammen, men kun samlet med en clips. Ved anvendelse af fakturaportal eller eget elektronisk fakturasystem skal dokumentation for transportudgifter ligeledes sendes elektronisk som bilag til selve fakturaen.  

Særligt for tolke

For så vidt angår tolkning hos advokat skal advokaten fortsat godkende timeforbruget. Det anbefales derfor, at der medbringes et tolkebilag til tolkningen hos advokaten, så advokaten kan påtegne timeforbrug. Se afregningsskema i infoboksen til højre. Fremover skal en faktura for tolkning hos en advokat sendes direkte til Flygtningenævnet og ikke via det advokatkontor, hvor tolkningen fandt sted.  

Faktura for skriftlige oversættelser, som nævnet anmoder om, skal også sendes elektronisk.  

Fejl i fakturaen

Det er ikke muligt for Flygtningenævnet at ændre i fakturaen, såfremt der er anvendt forkert kilometertakst eller lignende. Såfremt Flygtningenævnet ikke kan godkende fakturaen, vil Flygtningenævnet sende den retur med henblik på fremsendelse af en ny korrekt faktura. Det bemærkes, at genfremsendelse skal ske med angivelse af nyt E-fakturanummer.  

For nærmere information om elektronisk fakturering henvises til Økonomistyrelsens hjemmeside http://www.oes.dk.

Senest opdateret: 02-08-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen