Tolkebistand

Flygtningenævnet benytter tolke fra Rigspolitiets tolkeoversigt til skriftlig oversættelse af dokumenter m.v. samt til mundtlig tolkning under nævnsmøderne. 

Under nævnsmødet foregår tolkningen som udgangspunkt til og fra ansøgerens modersmål, medmindre ansøgeren har ønsket, at tolkningen foregår på et andet sprog, eller medmindre det ikke er muligt at fremskaffe en tolk på modersmålet.

Flygtningenævnet tager som udgangspunkt hensyn til ansøgerens tilkendegivelser vedrørende valg af tolk, såfremt disse er begrundet i sprogkundskaber, men derimod ikke såfremt de for eksempel vedrører tolkens etniske eller nationale tilhørsforhold. Såfremt ansøgeren har været udsat for eksempelvis seksuelle overgreb, vil nævnet imidlertid så vidt muligt imødekomme et ønske om mandlig eller kvindelig tolk.

Tolkning hos advokat

Flygtningenævnet honorerer tolkning, der er udført hos en advokat i forbindelse med dennes forberedende møde med ansøgeren. 

Advokaten skal i denne forbindelse attestere tolkens oplysninger om dato for tolkningen og tolkningens varighed. Dette kan gøres ved, at advokaten på et tolkebilag bekræfter varigheden af tolkningen og stempler bilaget. 

Der er på nuværende tidspunkt ikke centralt fastsatte takster for fremmedsprogstolkning for myndighederne på Justitsministeriets eller Udlændinge- og integrationsministeriets områder. Flygtningenævnet, Hjemrejsestyrelsen og Udlændingestyrelsen har imidlertid besluttet at fastsætte fælles tolketakster gældende fra den 1. marts 2023.


Tolkning inden kl. 8.00 og efter kl. 17.00 samt i weekender og på helligdage honoreres med dobbelt takst, såfremt Flygtningenævnets sekretariat forudgående har givet tilsagn herom. Såfremt et sådant forudgående tilsagn ikke foreligger, kan Flygtningenævnet alene honorere tolken efter normal takst. Er tolkningen påbegyndt før kl. 8.00, beregnes der forhøjet takst frem til udløbet af den første time, hvor klokken passerer 8.00, såfremt der er indhentet forudgående tilsagn. Er tolkningen påbegyndt før kl. 17.00, beregnes der forhøjet takst efter udløbet af den første time, hvor klokken passerer 17.00, såfremt der er indhentet forudgående tilsagn.

Man bør således indhente forudgående tilsagn, såfremt man afholder et møde, der ikke forventes at slutte inden klokken 17.00 eller som påbegyndes før klokken 08.00.

Hvis tolkningen påbegyndes klokken 16.30, honoreres der således først dobbelt takst fra klokken 17.30.
Hvis tolkningen påbegyndes klokken 16.00, honoreres der således først dobbelt takst fra klokken 17.00.
Hvis tolkningen påbegyndes klokken 7.30, honoreres der således dobbelt takst indtil klokken 8.30.
Hvis tolkningen påbegyndes klokken 7.00, honoreres der således dobbelt takst indtil klokken 8.00.

Skriftlige oversættelser for advokat  

Flygtningenævnet honorerer alene skriftlige oversættelser foretaget på foranledning af en advokat, såfremt advokaten forinden har indhentet nævnets forhåndsgodkendelse heraf. I den forbindelse bemærkes, at nævnet i det konkrete tilfælde vil foretage en vurdering af, hvorvidt en oversættelse kan anses for nødvendig. 

Advokats anvendelse af tolk fra en anden landsdel

Flygtningenævnet honorerer alene transporttid og kilometergodtgørelse til tolke fra en anden landsdel end den, hvor tolkningen udføres, såfremt advokaten forudgående har indhentet tilladelse hertil fra Flygtningenævnets sekretariat. Dette gælder, når tolkningen i det konkrete tilfælde vil medføre transport over en længere afstand samt eksempelvis udgift til bro-billet og lignende. Advokaten kan kun forvente at få en sådan forudgående tilladelse, såfremt det under hensyn til for eksempel det pågældende sprog, køn m.v. ikke er muligt at skaffe en tolk fra lokalområdet.

I særlige tilfælde kan Flygtningenævnets sekretariat være behjælpelig med at formidle kontakt til en tolk i nærområdet.

Informationen opdateres løbende.

 

Senest opdateret: 03-07-2020
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen