Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 22. juli 2021, modtaget af Flygtningenævnet den 8. december 2021, udtalt kritik af nævnets afgørelse vedrørende udsendelsen af en statsborger fra Iran. Flygtningenævnet havde senest i marts 2018 stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl. Ansøgeren har haft lov til at opholde sig i Danmark under komitéens behandling af sagen.

Ansøgeren havde som asylmotiv henvist til, at han ved en tilbagevenden til Iran frygtede de iranske myndigheder, da han var konverteret til kristendommen, og da han havde unddraget sig militærtjeneste. Derudover havde ansøgeren henvist til, at han frygtede de iranske myndigheder og en højtstående iransk embedsmand, der er ægtefælle til en kvinde, som han havde haft et forhold til i Iran.

Læs præmisserne fra nævnets oprindelige afgørelse og komitéens udtalelse.

Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen.

Flygtningenævnet har i marts 2022 truffet afgørelse i sagen og på ny stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl.

Klik her for at læse resumé af afgørelsen.


Senest opdateret: 24-03-2022
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen