Flygtningenævnets praksis i sager vedrørende asylansøgere fra Afghanistan

Flygtningenævnet har siden begyndelsen af februar 2022 behandlet et antal sager vedrørende asylansøgere fra Afghanistan. Sagerne er de første, der er behandlet af nævnet siden Talibans magtovertagelse i landet i sommeren 2021.

Nævnet har truffet afgørelse i 16 sager. Heraf er der i 9 sager meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, i 6 sager er der sket stadfæstelse af Udlændingestyrelsens afslag på asyl og i en enkelt sag er der sket hjemvisning af sagen til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen.

Sagerne adskiller sig grundlæggende fra sager vedrørende udlændinge, f.eks. syriske statsborgere, der har haft en opholdstilladelse i Danmark på grund af de generelle forhold i landet, og hvor nævnet skal vurdere, om der er grundlag for at inddrage eller nægte at forlænge opholdstilladelserne. Sagerne vedrørende afghanske asylansøgere er primært spontane asylsager eller genoptagede spontane asylsager, hvor nævnet skal vurdere, om betingelserne for en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 er opfyldt.

Anonymiserede resuméer af hovedparten af sagerne kan findes på hjemmesiden her: https://fln.dk/da/Praksis

4 af sagerne kan ikke anonymiseres tilstrækkeligt til, at der kan ske offentliggørelse af sagsresuméet. Disse sager fremgår derfor ikke af nævnets hjemmeside.

Senest opdateret: 22-04-2022
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen