Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Inadmissible. Ingen kritik

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 21. december 2021, afvist en del af klagen samt undladt at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse.
Sagen vedrørte en mandlig statsborger fra Iran.

Klageren havde som asylmotiv henvist til, at han frygtede forfølgelse ved en tilbagevenden til Iran som følge af sin konversion til kristendommen under sit ophold i Danmark. Endvidere havde klageren henvist til, at han ved en tilbagevenden til Iran frygtede forfølgelse, idet han forlod Basij og efterfølgende udrejste af Iran samt, at han vil blive retsforfulgt for at have fremstillet og solgt alkohol.
Flygtningenævnet kunne ikke lægge klagerens forklaring vedrørende sin konversion til grund som reel. Flygtningenævnet kunne ligeledes ikke lægge klagerens forklaring om sine øvrige aktiviteter i Iran til grund. Flygtningenævnet fandt på den baggrund, at klageren ikke havde sandsynliggjort, at han ved en tilbagevenden til Iran ville være i risiko for forfølgelse eller overgreb omfattet af udlæn-dingelovens § 7.

Klik her for at læse Komitéens udtalelse.

Klik her for at læse præmisserne fra nævnets afgørelser.

Klik her for at læse uddrag af Flygtningenævnets afslag på genoptagelse.

Klik her for at læse uddrag af Flygtningenævnets tilladelse til genoptagelse.


Senest opdateret: 10-01-2022
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen