Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 7. december 2021, udtalt kritik af nævnets afgørelse vedrørende udsendelsen af en statsborger fra Etiopien samt et barn. Flygtningenævnet havde senest i marts 2015 stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl.

Ansøgeren havde som asylmotiv blandt andet henvist til, at hun ved en tilbagevenden til Etiopien frygtede at blive dræbt, kidnappet eller fængslet af myndighederne, fordi hendes familie har været tilknyttet Oromo Liberation Front (OLF) og har støttet bevægelsen i Etiopien, og idet hun i Sudan selv har ydet støtte til OLF.


Læs præmisserne fra nævnets oprindelige afgørelse og komitéens udtalelse.

Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen.

Flygtningenævnet har i juli 2022 truffet afgørelse i sagen og på ny stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl.

Klik her for at læse resumé af afgørelsen

Senest opdateret: 04-08-2022
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen