Udtalelse i en klagesag fra FN´s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 22. juli 2021, ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse. Sagen omhandlede et syrisk ægtepar og deres to børn, der som asylmotiv har henvist til, at de ved en tilbagevenden til Syrien frygtede de generelle forhold, ligesom de frygtede repressalier af de syriske myndigheder, fordi den mandlige ansøger havde unddraget sig militærtjeneste. Ansøgerne havde opholdstilladelse i Bulgarien.

Flygtningenævnet afviste ansøgningen om opholdstilladelse, idet ansøgerne havde opnået flygtningestatus og beskyttelse i Bulgarien i 2015.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets afgørelser kan læses her.

Senest opdateret: 20-01-2022
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen