FN´s Menneskerettighedskomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 23. november 2022, afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Iran. Komitéen afviste klagen som inadmissible.

Sagen vedrørte en mandlig statsborger fra Iran, der som asylmotiv havde henvist til, at han ved en tilbagevenden til Iran frygtede repressalier fra medlemmer af sin afdøde svigerfars familie, idet han havde indgået ægteskab med sin nuværende ægtefælle imod familiens ønske, og at han og ægtefællen gennem flere år havde modtaget trusler på livet i den anledning. Han havde endvidere henvist til, at han havde konverteret til kristendommen og frygtede problemer med myndighederne ved en tilbagevenden til Iran.

I 2014 meddelte Udlændingestyrelsen ham afslag på asyl, da man ikke kunne lægge hans forklaring til grund. I 2014 hjemviste Flygtningenævnet sagen til Udlændingestyrelsen med henblik på yderligere sagsoplysning vedrørende et af hans asylmotiver. I 2015 meddelte Udlændingestyrelsen ham på ny afslag på asyl, da man heller ikke kunne lægge hans forklaring om dette asylmotiv til grund. I 2015 stadfæstede Flygtningenævnet Udlændingestyrelsens afgørelse.

Klik her for at læse komitéens udtalelse.

Klik her for at læse præmisserne fra nævnets afgørelse.

Senest opdateret: 05-12-2022
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen