FN’s Kvindekomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN’s Kvindekomité har i en udtalelse, dateret den 9. marts 2022, afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse.

Sagen vedrørte en kvindelig statsborger fra Somalia, der som asylmotiv havde henvist til, at hun ved en tilbagevenden til Somalia risikerede at blive slået ihjel af al-Shabaab, idet hun var flygtet fra et tvangsægteskab indgået med en lokal leder af al-Shabaab. I 2014 blev klageren meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 2, som følge af de generelle forhold i hendes hjemområde, idet Udlændingestyrelsen ikke kunne lægge forklaringen om hendes individuelle asylmotiv til grund.

I 2018 inddragede Udlændingestyrelsen hendes opholdstilladelse med henvisning til, at grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere var til stede, idet Udlændingestyrelsen vurderede, at der var indtrådt en forbedring af de generelle forhold i hendes hjemområdet, som ikke kunne antages at være af helt midlertidig karakter. Udlændingestyrelsen kunne fortsat ikke lægge hendes forklaring om det individuelle asylmotiv til grund og fandt, at hun havde familiemæssigt og mandligt netværk i Somalia. Flygtningenævnet stadfæstede i 2019 Udlændingestyrelsens afgørelse.

Klik her for at læse komitéens udtalelse.

Klik her for at læse præmisserne fra nævnets afgørelse.


Senest opdateret: 17-03-2022
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen