Flygtningenævnet genoptager behandlingen af sager vedrørende etiopiske statsborgere

Den 16. december 2021 besluttede Flygtningenævnets koordinationsudvalg at berostille behandlingen af sager vedrørende etiopiske statsborgere. Udvalget besluttede endvidere at udsætte udrejsefristen i sager, hvor Flygtningenævnet tidligere havde truffet afgørelse og stadfæstet Udlændingestyrelsens afslag, og hvor ansøgeren aktuelt var i udsendelsesposition. Baggrunden herfor var sikkerhedssituationen i Etiopien.

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har på et møde i dag på ny drøftet situationen i Etiopien. Udvalget fandt, at situationen i Etiopien fortsat er usikker, men at den generelle sikkerhedssituation og den militære situation er af en sådan karakter, at behandlingen af sagerne bør genoptages. Der bør i den forbindelse være særlig opmærksomhed på forholdene for etniske tigrinyaer.

De berørte personer og disses eventuelle partsrepræsentanter vil snarest muligt få nærmere besked om sagernes behandling. Aktuelt omfatter nævnets beslutning i alt 10 personsager.

Senest opdateret: 24-02-2022
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen