Årsrapport 2011

Udgivelsesår og -måned
2012/04

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Flygtningenævnets årsrapport for 2011 indeholder nævnets beretning om opgaver, aktiviteter og målsætninger i 2011. Årsrapporten indeholder endvidere en målrapportering vedrørende nævnets aktiviteter og målsætninger fordelt på sagstyper med driftsregnskab for de enkelte sagskategorier, beregnede enhedspriser og sagsbehandlingstider. Desuden indeholder årsrapporten bevillingsafregning og driftsregnskab for nævnet i forhold til forudsætningerne på finansloven for 2011 samt regnskabsmæssige forklaringer.  

Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdet af rapporten. 

Forfatter
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Årsrapport 2011.pdf

Senest opdateret: 16-04-2012
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen