Årsrapport 2009

Udgivelsesår og -måned
2009/04

Resumé
Flygtningenævnets årsrapport for 2009 indeholder nævnets beretning om opgaver, aktiviteter og målsætninger i 2009. Årsrapporten indeholder endvidere en målrapportering vedrørende nævnets aktiviteter og målsætninger fordelt på sagstyper med driftsregnskab for de enkelte sagskategorier, beregnede enhedspriser og sagsbehandlingstider. Desuden indeholder årsrapporten bevillingsafregning og driftsregnskab for nævnet i forhold til forudsætningerne på finansloven for 2009 samt regnskabsmæssige forklaringer.

Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdet af rapporten.

Genvej til PDF-fil
Årsrapport 2009

Senest opdateret: 15-04-2010
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen