Årsrapport 2008

Udgivelsesår og -måned
2008/04

Resumé
Flygtningenævnets årsrapport for 2008 indeholder nævnets beretning om opgaver, aktiviteter og målsætninger i 2008. Årsrapporten indeholder endvidere en målrapportering vedrørende nævnets aktiviteter og målsætninger fordelt på sagstyper med driftsregnskab for de enkelte sagskategorier, beregnede enhedspriser og sagsbehandlingstider. Desuden indeholder årsrapporten bevillingsafregning og driftsregnskab for nævnet i forhold til forudsætningerne på finansloven for 2008 samt regnskabsmæssige forklaringer.

Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdet af rapporten.

Forfatter
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Årsrapport 2008

Senest opdateret: 15-04-2009
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen