Årsrapport for Flygtningenævnet 2004

Titel
Årsrapport for Flygtningenævnet 2004

Udgivelsesår og -måned
2005/04

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Flygtningenævnets årsrapport for 2004 indeholder nævnets beretning om opgaver, aktiviteter og målsætninger i 2004. Årsrapporten indeholder endvidere en målrapportering vedrørende nævnets aktiviteter og målsætninger fordelt på sagstyper med driftsregnskab for de enkelte sagskategorier, beregnede enhedspriser og sagsbehandlingstider. Desuden indeholder årsrapporten bevillingafregning og driftsregnskab for nævnet i forhold til forudsætningerne på finansloven for 2004 samt regnskabsmæssige forklaringer.

Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdet af pdf-fil nedenfor.


ISBN-nummer
87-989505-7-6

Elektronisk ISBN-nummer
87-989505-8-4

Forfatter
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
aarsrapport2004.pdf

Genvej til netpublikation
http://www.fln.dk

Senest opdateret: 15-04-2005
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen