Årsrapport 2006

Titel
Årsrapport 2006

Udgivelsesår og -måned
2007/04

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Flygtningenævnets årsrapport for 2006 indeholder nævnets beretning om opgaver, aktiviteter og målsætninger i 2006. Årsrapporten indeholder endvidere en målrapportering vedrørende nævnets aktiviteter og målsætninger fordelt på sagstyper med driftsregnskab for de enkelte sagskategorier, beregnede enhedspriser og sagsbehandlingstider. Desuden indeholder årsrapporten bevillingafregning og driftsregnskab for nævnet i forhold til forudsætningerne på finansloven for 2006 samt regnskabsmæssige forklaringer.

Indholdsfortegnelse

Der henvises til vedlagte PDF-fil

Oplag
200

ISBN-nummer
87-91763-05-3

Elektronisk ISBN-nummer
87-91763-05-3

Forfatter
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
aarsrapport2006.pdf

Genvej til netpublikation
http://www.fln.dk

Genvej til Schultz Boghandel på internettet
http://www.schultz.dk

Senest opdateret: 16-04-2007
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen