Årsrapport 2005

Titel
Årsrapport for Flygtningenævnet - 2005

Udgivelsesår og -måned
2006/04

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Flygtningenævnets årsrapport for 2005 indeholder nævnets beretning om opgaver, aktiviteter og målsætninger i 2005. Årsrapporten indeholder endvidere en målrapportering vedrørende nævnets aktiviteter og målsætninger fordelt på sagstyper med driftsregnskab for de enkelte sagskategorier, beregnede enhedspriser og sagsbehandlingstider. Desuden indeholder årsrapporten bevillingafregning og driftsregnskab for nævnet i forhold til forudsætningerne på finansloven for 2005 samt regnskabsmæssige forklaringer.

Indholdsfortegnelse
Der henvises til publikationens indholdsfortegnelse.


ISBN-nummer
87-91763-01-0

Elektronisk ISBN-nummer
87-91763-01-0

Genvej til PDF-fil
aarsrapport2005.pdf

Genvej til netpublikation
http://www.fln.dk

Senest opdateret: 12-04-2006
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen