Årsrapport for Flygtningenævnet 2003

Titel
Årsrapport for Flygtningenævnet 2003

Udgivelsesår og -måned
2004/04

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Flygtningenævnets årsrapport for 2003 indeholder nævnets beretning om opgaver, aktiviteter og målsætninger i 2003. Årsrapporten indeholder endvidere en målrapportering vedrørende nævnets aktiviteter og målsætninger fordelt på sagstyper med driftsregnskab for de enkelte sagskategorier, beregnede enhedspriser og sagsbehandlingstider. Desuden indeholder årsrapporten bevillingafregning og driftsregnskab for nævnet i forhold til forudsætningerne på finansloven for 2003 samt regnskabsmæssige forklaringer.

Indholdsfortegnelse
Der henvises til rapportens indhold.

Oplag
200

ISBN-nummer
87-989505-2-5

Forfatter
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
aarsrapport2003.pdf

Genvej til netpublikation
http://fln.dk

Senest opdateret: 15-04-2003
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen