Årsrapport 2010

Udgivelsesår og -måned
2011/04

Resumé
Flygtningenævnets årsrapport for 2010 indeholder nævnets beretning om opgaver, aktiviteter og målsætninger i 2010. Årsrapporten indeholder endvidere en målrapportering vedrørende nævnets aktiviteter og målsætninger fordelt på sagstyper med driftsregnskab for de enkelte sagskategorier, beregnede enhedspriser og sagsbehandlingstider. Desuden indeholder årsrapporten bevillingsafregning og driftsregnskab for nævnet i forhold til forudsætningerne på finansloven for 2010 samt regnskabsmæssige forklaringer. 

Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdet af rapporten.

Genvej til PDF-fil
Aarsrapport2010.pdf

Senest opdateret: 15-04-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen