Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides vs. Mostafa Lounani

EU-Domstolens Store Afdeling har den 31. januar 2017 afsagt dom i den præjudicielle sag C-573/14, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides vs. Mostafa Lounani, vedrørende udelukkelse som følge af deltagelse i en terrororganisations aktiviteter. 

Dommen kan læses i sin helhed her.

Senest opdateret: 30-01-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen