Beskyttelsen af asylansøgere i henhold til FN’s Flygtningekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Flygtningenævnet og Udlændingestyrelsen har udarbejdet et fælles notat og en fælles database vedrørende Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 3 og den hertil hørende praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD)/Kommissionen. Notatet beskriver menneskerettighedsorganernes praksis på emneopdelte områder, hvorefter der følger en række links til de relevante afgørelser, som er hentet fra EMRK´s database HUDOC.

 

Notat vedrørende Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Senest opdateret: 12-12-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen