EMD artikel 8-afgørelser

Det fremgår af bemærkningerne til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love L 140 af 15. januar 2019, almindelige bemærkninger, afsnit 2.3.2 vedrørende ny standard for vurdering af inddragelse, at udlændingemyndighederne vil udarbejde et notat over relevant praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol m.v.

 

Et sådant notat er aktuelt under udarbejdelse. Udlændingemyndighederne vil her løbende lægge links til domme og beslutninger afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende EMRK artikel 8 og anden relevant praksis, som vil komme til at indgå i det pågældende notat.

 

Case of M.P.E.V. and Others v. Switzerland (appl. no. 3910/13), dom af 8. juli 2014. Endelig dom af 8. oktober 2014.

 

Case of Hussain and C. v. Norway (appl. no. 36844/97), beslutning af 4. maj 2000.

 

Case of Unuane v. The United Kingdom (appl. no. 80343/17), dom af 24. november 2020. Endelig dom af 24. februar 2021.

 

Case of Osorno Zuluaga v. United Kingdom (appl. no. 20443/08), beslutning af 18. januar 2011.

 

Case of Eze v. Romania (appl. no. 80529/13), dom af 21. juni 2016. Endelig dom af 21. september 2016.

 

Case of Benamar and Others v. Netherlands (appl. no. 43786/04), beslutning af 5. april 2005.

 

Case of Hamesevic v. Denmark (appl. 25748/15), beslutning af 16. maj 2017.

 

Case of Külekci v. Austria (appl. 30441/09), dom af 1. juni 2017. Endelig dom af 1. september 2017.

 

Case of Tuquabo-Tekle and Others v. The Netherlands (appl. no. 60665/00), dom af 1. december. Endelig dom af 1. marts 2006.

 

Case of Onur v. The United Kingdom (appl. no. 27319/07), dom af 17. februar 2009. Endelig dom af 6. juli 2009.

 

Case of Kaplan v. Austria (appl. no. 45983/99), dom af 18. januar 2007. Endelig dom af 18. april 2007.

 

Case of Radovanovic v. Austria (appl.no. 42703/98), dom af 22. april 2004. Endelig dom af 22. juli 2004.

 

Case of Darren Omoregie and Others v. Norway (appl.no. 265/07), dom af 31. juli 2008. Endelig dom af 31. oktober 2008.

 

Case of Savran v. Denmark (appl.no. 57467/15), Storkammerets dom af 7. december 2021

Abdi mod Danmark (appl.no. 41643/19), dom af 14. september 2021. Endelig dom af 17. januar 2022

Zakharchuk mod Rusland (appl.no. 2967/12), dom af 17. december 2019. Endelig dom af 11. maj 2020

Sen mod Nederlandene (appl.nr. 31465/96), dom af 21. december 2001 (original fransk version)

 

Sen mod Nederlandene (appl.nr. 31465/96), dom af 21. december 2001 (uofficiel dansk oversættelse)

 

Engelsk resumé af Sen v. the Netherlands (appl. no. 31465/96) dom af 21. december 2001.

Bogonosovy mod Rusland (appl.no. 38201/16), dom af 5. marts 2019. Endelig dom af 9. september 2019

Pavel Shishkov mod Rusland (appl.no. 78754/13), dom af 2. marts 2021. Endelig dom af 2. juni 2021

 

Case of Azerkane v. the Netherlands (appl.no. 3138/16), dom af 2. juni 2020. Endelig dom af 2. september 2020.

Case of Veljkovic-Jukic v. Switzerland (appl.no. 59534/14), dom af 21. juli 2020. Endelig dom af 21. oktober 2020 (original fransk version).

Case of Veljkovic-Jukic v. Switzerland (appl.no. 59534/14), dom af 21. juli 2020. Endelig dom af 21. oktober 2020 (uofficiel dansk oversættelse)

Case of Pormes v. the Netherlands (appl.no. 25402/14), dom af 28. juli 2020. Endelig dom af 14. december 2020.

Case of Z v. Switzerland (appl.no. 6325/15), dom af 22. december 2020. Endelig dom af 22. marts 2021.

Case of Khan mod Danmark (appl.no. 26957/19), dom af 12. januar 2021. Endelig dom af 31. maj 2021.

Case of Munir Johana mod Danmark (appl.no. 56803/18), dom af 12. januar 2021. Endelig dom af 12. april 2021

Case of K.S. mod Sverige (appl.no. 31827/18), beslutning af 21. januar 2021 (Irak).

Case of Unuane mod UK (appl.no. 80343/17), dom af 24. november 2020. Endelig dom af 24. februar 2021.

Case of Emre v. Switzerland (appl. no. 42034/04) dom af 22. maj 2008. Endelig dom af 22. august 2008 (original fransk version).

Case of Emre v. Switzerland (appl. no. 42034/04) dom af 22. maj 2008. Endelig dom af 22. august 2008 (uofficiel dansk oversættelse).

Case of Ndidi v. United Kingdom (appl. no. 41215/14) dom af 14. september 2017. Endelig dom af 29. januar 2018.

 

Case of Balogun v. United Kingdom (appl. no. 60286/09) dom af 10. april 2012. Endelig dom af 24. september 2012.

 

Case og Gillberg v. Sweden (appl. no. 41723/06) dom af 3. april 2012.

 

Case of Omojudi v. United Kingdom (appl. no. 1820/08) dom af 24. november 2009. Endelig dom af 24. februar 2010.

 

Case of Nnyanzi v. United Kingdom (appl. no. 21878/06) dom af 8. april 2008. Endelig dom af 8. juli 2008.

 

Case of Kaya v. Germany (appl. no. 31753/02) dom 28. juni 2007. Endelig dom af 28. september 2007.

 

Case of Jankauskas v. Lithuania (appl. no. 50446/09) dom af 27. juni 2017. Endelig dom af 13. november 2017.

 

Case of Kaftailova v. Latvia (appl. no. 59643/00) dom af 7. december 2007. (Grand Chamber)

 

Case of Kaftailova v. Latvia (appl. no. 59643/00) dom af 22. juni 2006. (Chamber)

  

Case of Aoulmi v. France (appl. no. 50278/99) dom af 17. januar 2006. Endelig dom af 17. april 2006.

 

Case of Mamatkulov and Askarov v. Turkey (appl. no. 46827/99) dom af 4. februar 2005.

 

Case of Amann v. Switzerland (appl. no. 27798/95) dom af 16. februar 2000.

 

Case of Sidiropoulos and Others v. Greece (appl. no. 57/1997/841/1047) dom af 10. juli 1998.

 

Case of Dalia v. France (appl. no. 154/1996/773/974) dom af 19. februar 1998.

 

Case of Bouchelkia v. France (appl. no. 23078/93) dom af 29. januar 1997.

 

Case of El Boujaïda v. France (appl. no. 123/1996/742/941) dom af 26. september 1997.

 

Case of Ahmut v. Netherlands (appl. no. 21702/93) dom af 28. november 1996.

 

Case of Gül v. Switzerland (appl. no. 232189/94) dom af 19. februar 1996.

 

Case of Soering v. The United Kingdom (appl. no. 14038/88) dom af 7. juli 1989.

 

Case of Tyrer v. The United Kingdom (appl. no. 5856/72) dom af 25. april 1978.

 

Case of I.M. v. Switzerland (appl. no. 23887-16) dom af 9. april 2019. Endelig dom den 9. juli 2019.(fransk)

Case of I.M. v. Switzerland (appl. no. 23887-16) dom af 9. april 2019. Endelig dom den 9. juli 2019. (dansk)

Case of Saber and Boughassal v. Spain (appl. no. 7655013 og 4593814) dom af 18. december 2018 endelig dom den 18. marts 2019 (dansk)

 

Case of Saber and Boughassal v. Spain (appl. no. 7655013 og 4593814) dom af 18. december 2018 endelig dom den 18. marts 2019(fransk)

Case of Hasanbasic v. Switzerland (appl. no. 5216609) dom af 11. juni 2013 endelig dom den 7. oktober 2013 (frank)

Case of Hasanbasic v. Switzerland (appl. no. 5216609) dom af 11. juni 2013 endelig dom den 7. oktober 2013 (dansk)

 

Case of Nacic and others v. Sweden (appl. no. 16567/10) dom af 15. maj 2012. Endelig den 24. september 2012.

 

Case of A. W. Khan v. The United Kingdom (appl. no. 47486/06) dom af 12. januar 2010. Endelig den 12. april 2010.

 

Case of Bensaid v. The United Kingdom (appl. no. 44599/98) dom af 6. februar 2001. Endelig den 6. maj 2001.

 

Case of Boughanemi v. France (appl. no. 22070/93) dom af 24. april 1996.

 

Case of Paradiso og Campanelli v. Italy (appl. no. 25358/12) dom af 24. januar 2017.

Case of A.S. v. Switzerland (appl. no. 39350/13) dom af 30. juni 2015. Endelig den 30. september 2015.

Case of S.J. v. Belgium (appl. no. 70055/10) dom af 19. marts 2015.

Case of Butt v. Norway (47017/09) dom af 4. december 2012. Endelig den 4. marts 2013.

Case of Bajsultanov v. Austria (appl. no. 54131/10) dom af 12. juni 2012. Endelig den 22. oktober 2012.

Case of A.H. Khan v. United Kingdom (appl. no. 6222/10(1)) dom af 20. december 2011. Endelig den 20. marts 2012.

Case of A. A. v. the United Kingdom (appl. no. 8000/08) dom af 20. september 2011. Endelig 20. december 2011.

Case of Sezen v. the Netherlands (appl. no. 50252/99) dom af 31. januar 2006. Endelig den 3. juli 2006.

Case of Keles v. Germany (appl. no. 32231/02) dom af 27. oktober 2005. Endelig den 27. januar 2006.

Case of Jakupovic v. Austria (appl. no. 36757/97) dom af 6. februar 2003. Endelig 6. maj 2003.

Case of Yildiz v. Austria (appl. no. 37295/97) dom af 31. oktober 2002. Endelig 31. januar 2003.

Case of Amrollahi v. Denmark (appl. no. 56811/00) dom af 11. juli 2002. Endelig den 11. oktober 2002.

Case of Christian Nwosu v. Denmark (appl. no. 50359/99) beslutning af 10. juli 2001.

Case of Vlado Katanic v. Switzerland (appl. no. 54271/00) beslutning af 5. oktober 2000.

Case of Solomon v. the Netherlands (appl. no. 44328/98) beslutning af 5. september 2000.

Case of Saban Özturk and Others v. Norway (appl. no. 32797/96) beslutning af 21. marts 2000.

Case of Mehemi v. France (appl. no. 85/1996/704/896) dom af 26. september 1997.

Case of Wakefield v. the United Kingdom (appl. no. 15817/89) beslutning af 1. oktober 1990.

Case of Johnston and others v. Ireland (appl. no. 9697/82) dom af 18. december 1986.

Case of Marckx v. Belgium (appl. no. 6833/74) afsagt den 13. juni 1979.

 

Case of Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom (appl. nos. 9214/80, 9473/81, 9474/81) afsagt den 28. maj 1985.

 

Case of Boultif v. Switzerland (appl. no. 54273/00) afsagt den 2. august 2001. Endelig den 2. november 2001.

Case of Rodrigues Da Silva and Hoogkamer v. the Netherlands (appl. no. 50435/99) afsagt den 31. januar 2006. Endelig den 3. juli 2006.

Case of Priya v. Denmark (appl. no. 13594/03) afsagt den 6. juli 2006.

Case of Üner v. the Netherlands (appl. no. 46410/99) afsagt den 18. oktober 2006.

Case of Konstatinov v. the Netherlands (appl. no. 16351/03) afsagt den 26. april 2007. Endelig den 24. september 2007.

Case of Jeunesse v. the Netherlands (appl. no. 12738/10) afsagt den 3. oktober 2014.

Case of Biao v. Denmark (appl. no. 38590/10) afsagt den 25. marts 2015.

Case of Alam v. Denmark (appl. no. 33809/15) afsagt den 6. juni 2017.

Case of Mansour Said Abdul Salam Mubarak v. Denmark (appl. no. 74411/16)

 

Case of Antwi and others v. Norway (appl. no. 26940/10) afsagt den 14. februar 2012. Endelig den 9. juli 2012. 

 

Case of Assem Hassan Ali v. Denmark (appl. no. 25593/14) afsagt den 23. oktober 2018. Endelig den 21. januar 2019.

 

Case of Berrehab v. The Netherlands (appl. no. 10730/84) afsagt den 21. juni 1988.

 

Case of Botta v. Italy (appl. no. 153/1996/772/973) afsagt den 24. februar 1998.

 

Case of Ciliz v. The Netherlands (appl. no. 29192/95) afsagt den 11. juli 2000.

 

Case of F. v. The United Kingdom (appl. no. 17341/03) afsagt den 22. juni 2004.

 

Case of Gezginci v. Switzerland (appl. no. 16327/05) afsagt den 9. december 2010 (original fransk version).

 

Case of Gezginci mod Schweiz (appl. nr. 16327/05), dom af 9. december 2010 (uofficiel dansk oversættelse).

 

Case of Keegan v. Ireland (appl. no. 16969/90) afsagt den 26. maj 1994.

 

Case of Kroon and others v. The Netherlands (appl. no. 18535/91) afsagt den 27. oktober 1994.

 

Case of Levakovic v. Denmark (appl. no. 7841/14) afsagt den 23. oktober 2018. Endelig den 23. januar 2019.

 

Case of Loy v. Germany (appl. no. 15069/08) afsagt den 7. oktober 2014.

 

Case of Maslov v. Austria (appl. no. 1638/03) afsagt den 23. juni 2008.

 

Case of Mccalla v. The United Kingdom (appl. no. 30673/04) afsagt den 31. maj 2005.

 

Case of Nunez v. Norway (appl. no. 55597/09) afsagt den 28. juni 2011. Endelig den 28. september 2011.

 

Case of Osman. v. Denmark (appl. no. 38058/09) afsagt den 14. juni 2011. Endelig den 14. september 2011.

 

Case of Salem v. Denmark (appl. no. 77036/11) afsagt den 1. december 2016. Endelig den 24. april 2017.

 

Case of Salija v. Switzerland (appl. no. 55470/10) afsagt den 10. januar 2017. Endelig den 10. april 2017.

 

Case of Shevanova v. Latvia (appl. no. 58822/00) afsagt den 7. december 2007 (Grand Chamber).

 

Case of Shevanova v. Latvia (appl. no. 54882/00) dom af 15. juni 2006. (Chamber)

 

Case of Sisojeva and others v. Latvia (appl. no. 60654/00) afsagt den 15. januar 2007 (Grand Chamber).

 

Case of Sisojeva and Others v. Latvia (appl. no. 60654/00) dom af 16. juni 2005. (Chamber)

 

Case of Slivenko. v. Latvia (appl. no. 48321/99) afsagt den 9. oktober 2003.

 

Case of Van Kück v. Germany (appl. no. 35968/97) afsagt den 12. juni 2003. Endelig den 12. september 2013.

 

Case of Z. and T. v. The United Kingdom (appl. no. 27034/05) afsagt den 28. februar 2006.

 

Case of Z. H. and R. H. v. Switzerland (appl. no. 60119/12) afsagt den 8. december 2015. Endelig den 8. marts 2016.

 

Senest opdateret: 11-05-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen