Statistik for Flygtningenævnet 2019 (foreløbige tal)


Flygtningenævnet har i 2019 mere end halveret antallet af verserende spontane asylsager. Samtidig er sagsbehandlingstiden nedbragt fra 435 dage (januar 2019) til 211 dage (december 2019). Nævnet forventer at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere til ca. 120 dage i løbet af 2020.

Klik her for at se andre statistiske oplysninger om Flygtningenævnet.

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post