FN’s Kvindekomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN’s Kvindekomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse.


FN’s Kvindekomité har i en udtalelse, dateret den 17. februar 2020, afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl som inadmissible.

Sagen vedrørte en kvindelig statsborger fra Somalia. Klageren havde som asylmotiv henvist til, at hun frygtede at blive slået ihjel af sin farbror, idet hun mod hans vilje havde haft et forhold til en person, som hun også senere mod farbrorens vilje blev gift med. Klageren blev herefter tvangsgiftet til en anden mand, som klageren flygtede fra. Klageren havde under sagen henvist til, at hun ved en tilbagevenden til Somalia ville blive udsat for kønsrelateret forfølgelse, og at de somaliske myndigheder ikke kunne hjælpe hende. Flygtningenævnets forkastede klagerens forklaring som utroværdig.

Klik her for at læse Komitéens udtalelse.

Klik her for at læse præmisserne fra nævnets afgørelse.


Senest opdateret: 15-05-2020
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen