Flygtningenævnet genoptager afholdelsen af nævnsmøder den 11. maj 2020

Som følge af den politiske aftale ”Aftale vedrørende udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning”, hvor enkelte kerneaktiviteter i det offentlige genoptages, og hvor medarbejdere i højere grad vil kunne møde fysisk i det offentlige, er det besluttet at genoptage afviklingen af møder i Flygtningenævnet.

De første møder i nævnet vil finde sted den 11. maj 2020. Nævnet forventer herefter at afholde 2 nævnsmøder om dagen med 3 sager berammet til hvert nævn.

For at begrænse antallet af personer, der opholder sig samtidigt i nævnets lokaler, vil det i en periode ikke være muligt at have en ledsager med til mødet i nævnet. Derudover vil møderne blive afholdt forskudt tidsmæssigt og nævnet vil i en periode fortrinsvis behandle sager vedrørende enlige asylansøgere.

Møderne i nævnet vil fremover starte kl. 9.00, henholdsvis  kl. 9.30.

Flygtningenævnet vil fortsat være lukket for personlige henvendelser.

Genåbningen af Flygtningenævnet vil naturligvis ske under hensyntagen til de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. 

Senest opdateret: 24-04-2020
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen