Udbetaling af a conto-salær i aflyste sager

Flygtningenævnet har som følge af Covid-19 situationen aflyst en række sager, der var berammet til behandling i nævnet.

Flygtningenævnet har besluttet at honorere advokater efter anmodning for udført arbejde i konkrete sager, der er aflyst, og  hvor der er sket beskikkelse, og hvor der er afgivet skriftligt indlæg efter sædvanlig forberedelse af sagen, selv om sagen endnu ikke er afgjort i nævnet.

Honoreringen vil som hidtil ske efter en konkret vurdering af sagen og det arbejde, som advokaten foreløbig har udført i forbindelse med sagens behandling

 

Link til brev af 30. marts 2020 til Foreningen af Udlændingeretsadvokater-FAU om a conto-salær.

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post