FN’s Kvindekomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN’s Kvindekomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN’s Kvindekomité har i en udtalelse, dateret den 17. december 2019, afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl som inadmissible.

Sagen vedrørte en kvindelig statsborger fra Jordan og hendes fem børn.

Klageren havde som asylmotiv henvist til, at hun frygtede sin ægtefælle, som hendes far havde tvunget hende til at gifte sig med. Ægtefællen udsatte klageren for vold og seksuelle overgreb, og hun frygtede, at han ville tage hendes børn fra hende, smide hende ud hjemmefra og slå hende ihjel.

Flygtningenævnets flertal forkastede klagerens forklaring.
Flygtningenævnets flertal fandt endvidere, at klageren, uanset om hun ville være i et modsætningsforhold til ægtefællen, ikke havde sandsynliggjort, at hun ikke kunne opnå de jordanske myndigheders beskyttelse imod forfølgelse eller overgreb fra ægtefællen. Flygtningenævnet stadfæstede derfor Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl.

Klik her for at læse Komitéens udtalelse.

Klik her for at læse præmisserne fra nævnets afgørelse.

Senest opdateret: 23-01-2020
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen