Nye afgørelser vedrørende syriske statsborgere fra Damaskus-området

Siden 11. maj 2020, hvor Flygtningenævnet genoptog afholdelsen af nævnsmøder, har nævnet truffet afgørelse i fire sager vedrørende syriske statsborgere fra Damaskus-området, der i Udlændingestyrelsen har fået afslag på en opholdstilladelse i Danmark.  

Flygtningenævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser i tre ud af fire sager. Nævnet har således ikke fundet, at der i de tre sager er grundlag for en opholdstilladelse efter en individuel vurdering eller på grund af de generelle forhold i Syrien. I én sag har nævnet fundet, at der var grundlag for en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1. Klik her for at læse afgørelsen.

I to ud af de tre sager, hvor nævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse, har de pågældende et andet opholdsgrundlag i Danmark. De pågældende har derfor - uanset nævnets afgørelser - fortsat lov til at opholde sig her i landet. Klik her for at læse afgørelserne.

I én sag har den pågældende ikke et andet opholdsgrundlag og befinder sig nu i udsendelsesposition. Klik her for at læse afgørelsen.

Senest opdateret: 29-05-2020
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen