Første afgørelse i sag om inddragelse efter udlændingelovens § 19 a (det såkaldte paradigmeskifte)

Den 1. marts 2019 trådte udlændingelovens § 19 a i kraft, hvorefter en opholdstilladelse efter § 7 skal inddrages – når betingelserne i § 19, stk. 1, nr. 1, er opfyldt – medmindre det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Flygtningenævnet har den 27. maj 2020 for første gang truffet afgørelse efter § 19 a i en sag vedrørende en somalisk statsborger fra Mogadishu. Nævnet fandt, at grundlaget for klagerens opholdstilladelse efter § 7, stk. 2, ikke længere var til stede, og at klageren ikke kunne gives opholdstilladelse på baggrund af de generelle forhold i Mogadishu. Betingelserne for at inddrage klagerens opholdstilladelse efter § 19, stk. 1, nr. 1, var således opfyldt. Nævnet fandt endvidere ikke, at en inddragelse af klagerens opholdstilladelse ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder klagerens ret til familie- og privatliv, og stadfæstede derfor Udlændingestyrelsens afgørelse om inddragelse.

Klik her for at læse afgørelsen.

Senest opdateret: 01-07-2020
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen