• Årsrapport 2012

  Dato: 16-05-2013

 • Formandskabet. 20. beretning 2011

  Dato: 14-08-2012

  Nævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 1029 sager vedrørende statsborgere fra 53 lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Afghanistan (50 %), Syrien (13%) og Iran (10%). Nævnet har samlet i 2011 omgjort 32% af Udlændingestyrelsens afgørelser. Til sammenligning var omgørelsesprocenten i både 2009 og 2010 24%.

  Nævnet har i 2011 modtaget et væsentligt højere antal nye spontansager – i alt 1.526 sager – end de foregående år. Nævnet har prioriteret at få afviklet de nye spontansager med en så kort sagsbehandlingstid som muligt og har derfor øget antallet af nævnsmøder fra 336 møder i 2010 til 435 møder i 2011. Sagsbehandlingstiden er i løbet af beretningsåret forøget fra 128 dage ved årsskiftet 2010/2011 til 186 dage ved udgangen af 2011. Antallet af verserende sager er i løbet af 2011 steget fra 570 til 1.036 sager. Det er i løbet af de første fem måneder af 2012 lykkedes at nedbringe antallet af verserende sager til ca. 750 sager.

 • Årsrapport 2011

  Dato: 16-04-2012

 • Formandskabet. 19. Beretning 2010

  Dato: 23-08-2011

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2010, herunder en række resuméer af nævnets afgørelser i 2010. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 823 sager vedrørende statsborgere fra 48 lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Afghanistan, Syrien og Iran.

 • Årsrapport 2010

  Dato: 15-04-2011

 • Formandskabet. 18. Beretning 2009

  Dato: 10-09-2010

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2009, herunder blandt andet en række resuméer af nævnets afgørelser i 2009. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 389 sager vedrørende statsborgere fra 49 forskellige lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Irak, Afghanistan og Iran.

 • Årsrapport 2009

  Dato: 15-04-2010

 • Formandskabet. 17. Beretning 2008

  Dato: 31-08-2009

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2008, herunder blandt andet en række resumeer af nævnets afgørelser i 2008. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 394 sager vedrørende statsborgere fra 52 forskellige lande. De fire største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Irak, Afghanistan, Iran og Sri Lanka.

 • Årsrapport 2008

  Dato: 15-04-2009

 • Formandskabet. 16. Beretning 2007

  Dato: 02-09-2008

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2007, herunder blandt andet en række resumeer af nævnets afgørelser i 2007. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 296 sager vedrørendestatsborgere fra 44 forskellige lande. De fire største grupper af ansøgere har væretstatsborgere fra Irak, Afghanistan, Iran og Somalia.

Publikationer

Senest opdateret: 21-06-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen