Flygtningenævnet træffer afgørelse i sager om statsløse palæstinensere fra Gaza

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har på et møde den 9. februar 2024 udtalt, at de generelle forhold i Gaza på nuværende tidspunkt er præget af en sådan ekstrem generel voldsudøvelse, at der består en reel risiko for overgreb i strid med EMRK’s artikel 3 alene i kraft af en tilstedeværelse i området. Der er således  grundlag for at meddele opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, til ansøgere fra Gaza. 

Det indebærer, at statsløse palæstinensere fra Gaza, der har nydt beskyttelse eller bistand fra UNRWA, som udgangspunkt vil skulle meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1, jf. flygtningekonventionens artikel 1 D, med henvisning til, at de pågældende på grund af de generelle forhold i området ikke vil kunne henvises til at modtage beskyttelse og bistand fra UNRWA. Der verserer i alt fire sager i Flygtningenævnet vedrørende personer fra Gaza. Referat af mødet i koordinationsudvalget kan læses ved at klikke her.

Flygtningenævnet har nu truffet afgørelse i de fire sager. I tre af sagerne har nævnet meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1, jf. flygtningekonventionens artikel 1 D. I én sag har nævnet meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3.
 

Senest opdateret: 29-02-2024
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen