Udtalelse i en klagesag fra FN’s Kvindekomité. Inadmissible. Ingen kritik

FN’s Kvindekomité har i en udtalelse, dateret den 31. maj 2024, afvist en klage fra en kvindelig statsborger fra Zimbabwe og undladt at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse. 

Klageren havde som asylmotiv henvist til, at hun ved en tilbagevenden til Zimbabwe ville få problemer med et familiemedlems politiske modstandere. Endvidere havde klageren henvist til, at hun risikerede at blive tvangsgift og udsat for kønsspecifikke overgreb af et afdødt familiemedlems ægtefælle. Klageren havde yderligere henvist til de generelle forhold i Zimbabwe. 

Flygtningenævnet kunne i det væsentlige lægge klagerens forklaring om de faktiske omstændigheder til grund. Nævnet fandt imidlertid, at de af klageren påberåbte forhold ikke havde en sådan karakter, at klageren havde sandsynliggjort, at hun ved en tilbagevenden til Zimbabwe ville være i risiko for forfølgelse eller overgreb omfattet af udlændingelovens § 7.

Komitéens udtalelse kan læses her

 

Senest opdateret: 20-06-2024
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen