Flygtningenævnet har skiftet ressort fra Justitsministeriet til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Ressortansvaret for sager vedrørende udlændingeområdet, herunder sager vedrørende asyl, og de til området hørende institutioner m.v. er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blevet overført fra Justitsministeriet til det nyoprettede Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium. Ressortomlægningen omfatter således også Flygtningenævnet og indebærer blandt andet, at de medlemmer af nævnet, som gjorde tjeneste i Justitsministeriets departement, og som i forbindelse med omlægningen er blevet overført til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, kan fortsætte som medlemmer af nævnet. Ressortomlægningen indebærer endvidere, at medarbejderne i Flygtningenævnets Sekretariat overføres fra Civilstyrelsen til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, der herefter varetager sekretariatsbetjeningen af nævnet. Henvisninger på hjemmesiden til ”Justitsministeriet”, ”Justitsministeren”  eller ”Civilstyrelsen” skal herefter læses i lyset af den ændrede ressortfordeling.

Senest opdateret: 30-06-2015
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen